حضور روبی گالری در خیریه رعد بعنوان حامی

از اینکه شریک ما در این کار نیک بودین بسیار سپاسگذاریم و امیدواریم فرهنگ کمک به هموطن خصوصا معلولان توانمند کشور عزیزمان روز به روز گسترش پیدا کند و با کمک های مختصر استعدادهای این عزیزان را شکوفا کنیم .
مکان : شهرک غرب ، هرمزان ، پیروزان جنوبی ، خیریه رعد

زمان برگزاری : 28 الی یکم دی ماه 1396
جای دارد از زحمات مدیریت محترم شعبه شهرک غرب سرکار خانم خواجه زاده از باب تلاش های بی شاعبه ایشان برای شرکت در این مراسم  کمال امتنان وتشکر را داشته باشیم ،

شعبه شهرک غرب مجموعه روبی به آدرس خیابان ایران زمین ، مجتمع گلستان ، حیاط غربی ، واحد 166